İslam Araştırma Ve İnceleme Kitapları 

İslam dininin insanlığa tebliğinden itibaren daha iyi anlaşılması için, daha iyi idrak edilmesi için ve insanlık tarihine daha iyi mesaj verebilmesi için çeşitli insan grupları, çeşitli akademisyenler ve çeşitli yazarlar tarafından yüzyıllardan beridir anlaşılmaya çalışılmıştır, çözülmeye çalışılmıştır. Hakkında çeşitli yazılar yazılmıştır. Bir din, gönderildikten sonra gönderilmiş olduğu kabile yada millet tarafından bazen anlaşılmayabilir ya da gönderildiği toplumun kafasında din ile ilgili çeşitli karışıklıklar bırakabilir. İslam dininin insanlara anlatılması için görevlendirilen Hz Muhammed, öncelikle Kur'an'dan ve Allahu Teala’nın emri ile ve Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine getirilen vahiyler sayesinde İslam dininin anlaşılır bir şekilde insanlara anlatılmasını sağlamıştır.

 İslam araştırma ve inceleme kitapları Hz Muhammed, yaşamış olduğu dönemde diğer insanlar ya da ashab-ı kiram olarak adlandırılan grup, kendi düşünceleri ile ilgili ya da kafalarında herhangi bir problem olduğu zaman bu durumu Hz. Muhammed'e çok rahat bir şekilde sorar, yanıtını alırlardı. Fakat Hz. Muhammed vefat ettikten sonra ashab-ı kiram, herhangi bir konuyu araştırmak ya da incelemek istedikleri zaman nereye başvuracaklarını belli bir zaman bulamamışlarsa da. Hz. Muhammed’den sonra dört büyük halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman gelmişlerdir.

 Arapça gramerde “halef” yani sonradan gelen anlamındadır. Dört büyük halife İslam dininin temsilcisi konumundaydı. Hem siyasi hem de dini konular kendisine danışılırdı. Günümüzde, İslam dinini tam manası ile incelemek, araştırmak isteyen herhangi bir birey ya da bir toplum, özellikle de Hz. Osman'ın hayatına bakarlar. Çünkü Hz. Osman, ömrünü Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine ve öğretilmesine adamış bir alimdi.

 Dört Büyük Mezheplerin İslam’a Katkısı

Adalet ile tanımlanan halife, Hz. Ömer’dir. Öyle ki bireysel işlerini gerçekleştirirken kendi maaşı ile alınmış mum ışığını kullanırdı. Devletin bütçesini, gelirini, giderini hesaplarken de devletin bütçesinden alınmış mum ışığından faydalanırdı.

Dört büyük halife döneminden sonra insanlar ya da diğer şekliyle merak ettikleri ya da yaşam biçimlerine yön vermek isteyen ya da yorumlayan mezhepler olarak ortaya çıkmıştır. Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki 4 büyük mezhep olarak tanımlanmaktadır.

 

Toplam 3848 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.