Muhammed Ali Es- Sabuni

Suriye İslam Alimleri Birliği Başkanlığı görevini de yapmış yazar ve din alimidir.

Muhammed Ali Es- Sabuni Kimdir?

1 Ocak 1930 tarihinde Suriye' nin Halep kentinde doğmuştur. Muhammed Ali Es-Sabuni yüksek eğitimini Mısır'ın ünlü El Ezher Üniversitesinde yapmıştır. 1952 yılında El Ezher Üniversitesi' nin Eş- Şeria Fakültesini başarıyla bitirmiştir. Ancak Üniversiteden ayrılmamış ve yüksek eğitimine " kada" denilen yargı bölümünü de tamamlayarak 1954 yılında mezun olmuştur.

Muhammed Ali Es - Sabuni " el- Alimiyye diplomasını " almaya hak kazanmış ve Mısır'dan ayrılarak memleketi Suriye' ye dönmüştür. Memleketi Suriye' de sekiz yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulunan Muhammed Ali Es - Sabuni daha sonra Suriye'de ayrılmak zorunda kalmıştır. Suriye'den Suudi Arabistan'a göç eden Muhammed Ali Es - Sabuni burada Mekke - Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Eş - Şeria Fakültesinde dersler vermiştir. Eğitim Fakültesinde der verirken de ilmi çalışma ve eser üretmekten de geri durmamıştır.

Mısır' daki tedris hizmeti yaklaşık 28 yıl devam etmiştir.

Muhammed Ali Es- Sabuni Ve Eserleri

Pek çok çalışması bulunan Muhhamed Ali Es- Sabuni' nin eserlerinden bazıları şunlardır :

" Raviaü'l - Beyan "

"Muhtasar İbn kesir tefsiri tercümesi )

"Sünnet hazinelerinden bazı Hadis-i Şeriflerin edebi ve Dil Açısından İncelenmesi "

"Safvetü't - Tefasir "

"Kur' an İlimleri "

"Kur' an İlimleri7 Et - Tibyan Fi Ulumil Kur'an "

" Et - Tibyan Fi Ulumi'l Kur' an"

" İbn - i Kesir Tefsiri "

Toplam 24 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.