İslam Felsefesi Kitapları 

İslam felsefesi kitapları İslam dininin hak din olduğu konusunda felsefi argümanlarla düşünsel yolculuğa çıkaran kitaplardır. İslam felsefesinin kökünü oluşturan kitap, aynı dinin kutsal kitabı da olan Kur'an'dır. İslam adına olan bütün felsefi düşünceler Kur'an kökenlidir.

 Ancak İslam felsefi, İslami doktrinlerden ziyade zihin içerisinde şüpheye düşülen konulara aydınlık getirmek ya da Allah'ın söylediği kelamı daha doğru, daha kapsayıcı şekilde anlamaya çalışmak ile ilgilenmiştir. Bu noktada akla ilk gelen isimler hiç şüphesiz İmam Gazali, İbni Haldun, Hallac-ı Mansur gibi isimlerdir. Özellikle İmam Gazali'nin İhya'sı, İbni Haldun'un Mukaddime'si ve Hallac-ı Mansur'un En-el Hak öğretisi İslam felsefesi açısından değerli eserlerdir.

 İslam Felsefesine Neden İhtiyaç Var?

 Kur'an'da belirtilenlerin daha geniş incelenip Allah'ın söylediğini daha doğru anlamak için İslam üzerine düşünülür. Ancak bunun yanı sıra evrenin yaratıcısı olan Allah'ın varlığı üzerine düşünmek, tefekkür etmek İslam dini açısından çok kıymetli bir eylemdir. İslam felsefesi için emek harcamak, Kur'an'ı daha doğru anlamaya çalışmak Allah nezdinde karşılık bulacaktır.

 Şüpheye yer vermemek için İslam alimleri akla gelebilecek tüm soruları cevaplayarak inancını kuşkusuz bir hale getirmeyi amaçlamışlardır. Bu konuda aklı karışık olanlara da yardım etmek istemişlerdir. Günümüzde ise yaşayan yerli İslam felsefesi düşünürü olarak başta Caner Taslaman, sonrasında Emre Dorman, Mehmet Okuyan gibi isimler bu konuda değerli katkılar yapmışlardır.

 

Toplam 449 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.