Divan Edebiyatı Kitapları

Türkler İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bunun ardından Anadolu'da 13-19. yüzyılları kapsayan Müslümanlığın sağladığı kurallar, inanç, düşüncelerin olduğu edebiyat türüdür. Divan; meclis ve toplanma anlamına gelmektedir. Divan adının verilmesi sebebi; şairlerin şiirlerini topladığı kitaplara divan adı verildiği içindir.

 Divan edebiyatı; Saray, Yüksek Zümre, Klasik ve Eski edebiyat gibi isimlerle de anılmıştır. Arap ve Fars kültürlerinin etkisiyle Divan edebiyatı oluşmuş ve kültürlerinde önemli değişim olmuştur. Divan edebiyatı daha çok saray, medrese gibi konuları barındırarak eserler verilmiştir. Divan edebiyatının nazım şekilleri vardır. Mısra, Beyit, Gazel, Kaside, Müstezat, Kıt'a, Mesnevi, Rubai, Tuyuğ, Murabba, Şarkı, Bentler gibi şekilleri mevcuttur. 

 Divan Edebiyatı Kitapları Hakkında Bilgiler

 Divan edebiyatında pek çok yazarlar ve eserler mevcuttur. Divan edebiyatı kitapları günümüz edebiyat kitaplarında yeri ayrıdır. Bunlardan ilki Hoca Dehhani'dir. Divan edebiyatının ilk temsilcilerinden biridir ve önemli kitabı Şelçuk Şehnamesi'dir. Bir diğer önemli kişi ise Mevlana'dır. Onun en önemli eseri ise "Mesnevi" adlı eseridir. Aşk, eğlence gibi yapıtlar yapan Ahmedi ise en önemli eseri İskendername'dir. Gazel şairi olarak bilinen Fuzuli ise en önemli eseri Leyla İle Mecnun'dur.

 

Toplam 338 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.