Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Cumhuriyet Tarihi Seti İlk Yıllar (10 Kitap)
%30 
1.790,00 TL
1.253,00 TL

Cumhuriyet Tarihi Seti İlk Yıllar (10 Kitap)

Yorum Yap
Yorumlar (3)
4.3 Ortalama Puan
 • 5
  1
 • 4
  2
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0

Cumhuriyet Tarihi Seti İlk Yıllar (10 Kitap)

Yorum Yap
Yorumlar (3)
4.3 Ortalama Puan
 • 5
  1
 • 4
  2
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0
%30 
1.790,00 TL
1.253,00 TL
%30 
1.790,00 TL
1.253,00 TL
Kazancınız:537,00

Tükendi

Gelince Haber Ver
Kitap Açıklaması

BU KİTAPLAR OKUNMADANYAKIN TARİH DOĞRU BİLİNEMEZ!..1. KİTAPPAŞALARIN KAVGASI"İnkılap Hareketlerimiz"Elinizdeki bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşa'nın kalemiyle ele alınıyor.Resmi tarihe yer yer ters düşen bu hatıralar yakın tarihimizin iyi anlaşılması için büyük kazançtır.Tarihin hafızası hiç bir zaman unutkanlıkları bağışlamamıştır.Bu kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman yakın tarih tablosunun son çizgisinin çizilmiş olduğunu göreceksiniz.2. KİTAPİSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI"Paşa'nın Yakılan Kitabı"Kazım Karabekir Paşa'nın 'İstiklal Harbimizin Esasları' isimli eseri ile ilgili Paşa'nın damadı Prof. Faruk Özerengin şunları anlatıyor..."1933 yılında bir gazetede İstiklal Harbi öncülerini hedef alan ve milli mücadele tarihini okuyucuya yanlış anlatan yayınlar üzerine Paşa hakikatları ortaya koymak için gazeteye bazı belgeler göndermişti.Bunlardan bir kısmı yayınlandı. Daha sonra bazı nedenlerle bu yayın durdurularak yalan yanlış yayınlar neşredilmeye devam edildi.Bunun üzerine Paşa İstiklal Harbi'nin Esaslarını konu alan bu özet kitabı hazırlayarak matbaaya verdi. Akabinde matbaa polis tarafından basılarak basılmış olan 3000 adet kitap formaları toplatıldı ve kireç ocaklarında yakıldı."İşte şuan elinizde tuttuğunuz bu eser Paşa'nın yakılan kitabıdır.3. KİTAPPAŞALARIN HESAPLAŞMASI"İstiklal Harbine Neden Girdik Nasıl Girdik Nasıl İdare Ettik?"Kazım Karabekir Paşa diyor ki "İstiklal Savaşı'nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim.Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce 29.11.1918 tarihinde İstanbul Zeyrek'te Süleymaniye Camisi'ne bakan ağabeyimin evinin bahçesinde bu meseleyi İsmet Bey'e (İnönü) açtım ve uzun uzun tartıştık.Birlikte Osmanlı Kabinesi'ne girmek düşüncesinde olan Mustafa Kemal Paşa'ya da (Atatürk) 11.01.1919 tarihinde doğuya hareketim sırasında Şişli'deki evinde İstiklal Savaşı yapmak gereğini ve planımı bildirerek Anadolu'ya gelmesini teklif ettim.Onunla da uzun tartışmalar yaptık."Bu önemli konular henüz yayınlanmadı...Belgeleri ile birlikte ilk defa bütün bu gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.4. KİTAPBİR DÜELLO BİR SUİKAST"Her Şeyi Ben Yaptım Yanlışı"1933 yılının Mayıs ayında o zamanki Milliyet Gazetesi'nde "Millici" imzası ile İstiklal Harbi ile ilgili bir yazı serisi yayımlanmaya başlar. Gün geçtikçe bu yazılarda İstiklal Harbi komutanlarının hizmetlerinin küçültülmeye çalışıldığı göze çarpar.Nihayet bir gün "Davaya Sadakat Böyle mi Olur?" başlıklı yazı ile Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'na taraftar olmadığı anlatılmaya çalışılır. Hakikatin tam tersi olan bu kasıtlı yazıların düzeltilmesi için Karabekir Paşa gazeteye bir mektup gönderir. Fakat gazete iddialarını daha da şiddetlendirir ve tarihi hakikatleri değiştirmeye çalışarak yazılarına devam edince Karabekir Paşa hatanın düzeltilmesi için bazı belgeleri göndermeye başlar; gazete bunlara cevap vermeye çalışır. Fakat sonunda belgelerin açıklamaları karşısında kasten yapılan hatayı düzeltmektense Paşa'nın gönderdiği son belgeyi ve cevabı yayınlamaz.Bunun üzerine Paşa "İstiklal Harbimizin Esasları" adı ile hazırladığı bir kitabı Sinan Matbaası'nda bastırmaya başlar ancak son iki forma daha baskıya verilmeden matbaa polis tarafından aranır bütün kitaplar toplanır ve o gece Yeşilköy yolundaki bir kireç ocağında yakılır. Bununla da kalmaz hemen ardından 4 Haziran 1933'te sabaha karşı saat dörtte Erenköy'deki köşk de aranır ve 96 adet dosya alınarak götürülür.Bu kitapta Paşa gazete ile olan münakaşaları baskın gecesindeki ve sonraki olayları kendisine yapılmak istenen suikasti anlatmaktadır.5. KİTAPKÜRT MESELESİ"İki Halkı Çarpıştıran Haindir"Kazım Karabekir Paşa Kürt meselesi için şöyle diyor:'Bizi parçalayarak yutmak isteyen dış kuvvetler kürtlük akımını da öteden beri yayıyorlardı.Düşmanlarımız büyük Ermenistan'ı kurmaya çalışıyor. Buralarda ise en ziyade Kürt kardeşlerimiz oturmaktadırlar.Kürt istiklali diye çalışanlar düşmanlarımızdır. Maksatları Kürtleri bizden ayırdıktan sonra Ermenistan yapmaktır. Kürtleri mahvedeceklerdir.Bunun için Türk ve Kürt kardeşler bu felakete meydan vermeyiniz.Kürtlük istiklaline matuf fakat muvaffakiyetini kolaylaştırmak için işe dini mahiyet verilmişti.Bütün İstiklal Harbi boyunca sükunetini temin ettiğim Kürtlük feci bir sona gidiyordu.'Paşa'nın isyanlarla ilgili görüşleri Kürtler hakkındaki düşünceleri Kürt aşiretleri ve liderleri hakkındaki gizli raporlar Paşa'nın CHP'deki Kürtler ile ilgili mücadeleleri bu kitap ile gün yüzüne çıkıyor.6. KİTAPHAYATIMKazım Karabekir Paşa'nın eserleri her ne kadar kendi hatıraları olsa da yazılış ve hazırlanış şekliyle Paşa'nın olayların içinde bulunması ve tarihi bir misyonu olması münasebetiyle eserleri birer tarih hazinesidir.Dün okunuyordu bugün de okunuyor yarın da okunacak. Cumhuriyet tarihimizin kuruluş yıllarını bilmek isteyenler hiç bir zaman bu eserleri ellerinden bırakamayacaklar.Karabekir Paşa'nın şuan elinizde tuttuğunuz bu eseri bütün eserlerinin öncesi yani Paşa'nın çocukluk döneminden başlayıp gençlik dönemiyle devam eden İttihat ve Terakki Cemiyeti isimli eserine gelene kadar ki dönemi anlattığı bölümüdür.Bir tarihin başlangıcını bir büyük insanın doğuşunu eserlerinden istifade ettiğiniz Kazım Karabekir Paşa'nın çocukluk ve gençliğini 'Hayatım' da okuyacaksınız.Karabekir Paşa şunları söylemektedir;"Herkesin hayatı mükemmel bir tarih parçasıdır. Hele çocukların ibret alacağı güzel bir kitaptır. Şahsının ehemmiyetine göre böyle bir kitap bütün vatan evlatlarının da istifade edebileceği hakiki bir rehber olabilir. Ne idik ne olduk? Mutlaka bilinmelidir."7. KİTAPİTTİHAT VE TERAKKİ CAMİYETİ"1896-1909"Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşünün son yılları ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin doğuşu teşkilatlanması padişaha yapılan suikast girişimi...Balkanlardaki karışıklıklar isyanlar çete ve komitecilerle mücadeleler çarpışmalar...Abdülhamit'i devirerek istibdat idaresini kaldırmak ve meşrutiyeti ilan etmek gayesiyle kurulan sonradan adını İttihat ve Terakki olarak değiştiren gizli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşu Selanik Manastır ve çevresinde teşkilatlanması gizli tahlif merasimleri...Karabekir Paşa İttihat Terakki Cemiyeti için şunları söylemektedir;"İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.Onu sarsan solduran; kendi tarihi adıyla İttihat ve Terakki fırkacılık hayatına atılması ve kendi kendini aşındırması olmuştur.Cemiyetin bir uzvu sıfatıyla onun bu vaziyete düşmemesi için ben çok uğraştım; fakat cemiyetin bünyesine yapışan tufeyliler hazıra konmak için o eski feragat sahibi başları nabız tutmak sanatıyla hırs ve istibdat çukuruna sürüklediler."Kazım Karabekir Paşa'nın kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş evresi ve faaliyetleri...8. KİTAPERMENİLERİN YAPTIĞI SOYKIRIM"1917-1920 Arasında Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Mezalimi"Sinsi ve acımasız yöntemlerle dünyanın tüm zenginliklerine hakim olma arzusundaki egemen güçlerin tehdit ve baskıları altındayız. Yüzyılımıza damgasını vuran bu Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'nin büyük öneme sahip ülkelerden biri olduğunu bütün dünya biliyor. Peki bu egemen güçlerin tarihimizden esinlenerek kendi lehlerine kaşıdıkları ve ruhumuzu kanattıkları yalan-dolanlarını ne kadar ve ne ölçüde dünyaya duyurabiliyoruz. Gerçek suçluların katliamlarını tozlu raflardan çıkarıp da neden hala kendimizi bu uydurma suçluluk kompleksinden kurtaramıyoruz.Herkes de biliyor ki artık tüm dünya ülkelerine zorla kabul ettirilme noktasına gelen bu Ermeni soykırımı iddiaları tamamen yalan. Bu yalan yalnız egemen güçlerin soğuk işgallerinin bir parçası. Buna en güzel cevabı verecek kişi de; bu uluslararası komplonun oyununa gelen katledildiklerini iddia ettikleri yakın tarihimizde Rusların ve Avrupa'nın itelemesiyle asıl kanlı işgali gerçekleştiren sözde masum ama yıllarca huzur içinde topraklarımızda barındırdığımız bir kısım Ermenilerin bir zamanlar korkulu rüyası olan Kazım Karabekir...O bu kitapta belgelerini fotoğraflarıyla konuşturuyor ve diyor ki: "Türkler kesiyor öldürüyor diye şayialar çıkıyor; ben size beyan ederim ki bu doğru değildir!"9. KİTAPMİLLİ MÜCADELE'DE İTTİHAT VE TERAKKİ ERKANI VE ENVER PAŞAEnver Paşa Harb-i Umumi'den mağlup çıkılması üzerine Berlin'e kaçmak zorunda kalmıştı.Buradan Rusya'ya geçen Paşa Moskova'da İngiliz emperyalizmine karşı birlikte mücadele etmek için Sovyet devlet adamları ile görüşerek onlardan Anadolu hareketine silah yardımı yapmalarını istedi.Rusya'nın desteğiyle kurulan İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adlı cemiyetin başına geçerek Anadolu'da şubeler açmak istedi ve 1920 Eylül'ünde gerçekleşen Doğu Halkları Kongresi'ne katıldı.Bir ara Berlin'e döndüyse de fazla kalmayarak yine Moskova'ya geldi ve Ankara hükümetinin temsilcisi ile görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazarak hakkındaki söylentileri ve Anadolu hareketinin başına geçeceği iddialarını yalanladı; fakat Yunan saldırısının başlaması ile Anadolu'ya geçme fikriyle Batum'a geldi.Bütün bu gelişmeler olurken Anadolu'da gözle görülecek bazı faaliyetler belirdi: Trabzon'da Enver Paşa'ya taraftarlığı ile bilinen Yahya Kahya mahkum ve kaçaklardan oluşan bir tabur meydana getirerek başına buyruk bazı işler yapmaya ve Enver'in yakında döneceğini açıkça telaffuz etmeye başladı.Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkanının Milli Mücadeledeki faaliyetlerine dair ilk elden bilgi belge ve anılar veren eser İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Nizamnamesi Halk Şuralar Fırkası Programı ve Meclis tarafından Kahya Yahya olayını incelemek üzere Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi başkanlığında oluşturulan tahkik heyetinin raporu gibi çok önemli belgeleri de içermektedir.10. KİTAPCHP'DEKİ BÜYÜK KAVGA"Ben Hain Miyim?"Kazım Karabekir Paşa'nın bu eseri de yakın tarihimizde bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir dönemi gün ışığına çıkarıyor.Bu eser CHP grubundaki iç kavgaları tartışmaları ve Kazım Karabekir'e büyük saldırıları yaşanan tartışmalı olayları aydınlatıyor.Ve yine bu kitapta 1939 ve 1944 yılları arasında yani II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında ve en ateşli dönemlerinde CHP grubundaki tartışmaları Türkiye'de ilk defa gün ışığına çıkarmaktadır.Bu eserin iki önemli tarafı var...Birincisi Türkiye'de ilk defa CHP Grup tartışmaları yayınlanıyor ve grup tartışmalarındaki iç kavgalar ve Karabekir Paşa'ya saldırılar gün yüzüne çıkıyor.İkincisi ise II. Dünya Savaşı'na Türkiye neden girmedi İsmet İnönü faktörü resmi tarihte öğretildiği gibi gerçekten savaşa girilmemesinde önemli miydi sorusuna cevap veriyor.Parti grubunda kimler savaşa girme taraftarıydı ve kimler karşıydı. Savaşla ilgili görüşler ileriye yönelik düşünceler ne derece doğru ne derece yanlıştı.Bu eseri okuduktan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.Hem de gerçek kaynağından...

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2019
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat13,5 x 21
ISBN-106055417451
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı3416
favorilerime ekle
Kitap Açıklaması

BU KİTAPLAR OKUNMADANYAKIN TARİH DOĞRU BİLİNEMEZ!..1. KİTAPPAŞALARIN KAVGASI"İnkılap Hareketlerimiz"Elinizdeki bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşa'nın kalemiyle ele alınıyor.Resmi tarihe yer yer ters düşen bu hatıralar yakın tarihimizin iyi anlaşılması için büyük kazançtır.Tarihin hafızası hiç bir zaman unutkanlıkları bağışlamamıştır.Bu kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman yakın tarih tablosunun son çizgisinin çizilmiş olduğunu göreceksiniz.2. KİTAPİSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI"Paşa'nın Yakılan Kitabı"Kazım Karabekir Paşa'nın 'İstiklal Harbimizin Esasları' isimli eseri ile ilgili Paşa'nın damadı Prof. Faruk Özerengin şunları anlatıyor..."1933 yılında bir gazetede İstiklal Harbi öncülerini hedef alan ve milli mücadele tarihini okuyucuya yanlış anlatan yayınlar üzerine Paşa hakikatları ortaya koymak için gazeteye bazı belgeler göndermişti.Bunlardan bir kısmı yayınlandı. Daha sonra bazı nedenlerle bu yayın durdurularak yalan yanlış yayınlar neşredilmeye devam edildi.Bunun üzerine Paşa İstiklal Harbi'nin Esaslarını konu alan bu özet kitabı hazırlayarak matbaaya verdi. Akabinde matbaa polis tarafından basılarak basılmış olan 3000 adet kitap formaları toplatıldı ve kireç ocaklarında yakıldı."İşte şuan elinizde tuttuğunuz bu eser Paşa'nın yakılan kitabıdır.3. KİTAPPAŞALARIN HESAPLAŞMASI"İstiklal Harbine Neden Girdik Nasıl Girdik Nasıl İdare Ettik?"Kazım Karabekir Paşa diyor ki "İstiklal Savaşı'nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim.Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce 29.11.1918 tarihinde İstanbul Zeyrek'te Süleymaniye Camisi'ne bakan ağabeyimin evinin bahçesinde bu meseleyi İsmet Bey'e (İnönü) açtım ve uzun uzun tartıştık.Birlikte Osmanlı Kabinesi'ne girmek düşüncesinde olan Mustafa Kemal Paşa'ya da (Atatürk) 11.01.1919 tarihinde doğuya hareketim sırasında Şişli'deki evinde İstiklal Savaşı yapmak gereğini ve planımı bildirerek Anadolu'ya gelmesini teklif ettim.Onunla da uzun tartışmalar yaptık."Bu önemli konular henüz yayınlanmadı...Belgeleri ile birlikte ilk defa bütün bu gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.4. KİTAPBİR DÜELLO BİR SUİKAST"Her Şeyi Ben Yaptım Yanlışı"1933 yılının Mayıs ayında o zamanki Milliyet Gazetesi'nde "Millici" imzası ile İstiklal Harbi ile ilgili bir yazı serisi yayımlanmaya başlar. Gün geçtikçe bu yazılarda İstiklal Harbi komutanlarının hizmetlerinin küçültülmeye çalışıldığı göze çarpar.Nihayet bir gün "Davaya Sadakat Böyle mi Olur?" başlıklı yazı ile Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'na taraftar olmadığı anlatılmaya çalışılır. Hakikatin tam tersi olan bu kasıtlı yazıların düzeltilmesi için Karabekir Paşa gazeteye bir mektup gönderir. Fakat gazete iddialarını daha da şiddetlendirir ve tarihi hakikatleri değiştirmeye çalışarak yazılarına devam edince Karabekir Paşa hatanın düzeltilmesi için bazı belgeleri göndermeye başlar; gazete bunlara cevap vermeye çalışır. Fakat sonunda belgelerin açıklamaları karşısında kasten yapılan hatayı düzeltmektense Paşa'nın gönderdiği son belgeyi ve cevabı yayınlamaz.Bunun üzerine Paşa "İstiklal Harbimizin Esasları" adı ile hazırladığı bir kitabı Sinan Matbaası'nda bastırmaya başlar ancak son iki forma daha baskıya verilmeden matbaa polis tarafından aranır bütün kitaplar toplanır ve o gece Yeşilköy yolundaki bir kireç ocağında yakılır. Bununla da kalmaz hemen ardından 4 Haziran 1933'te sabaha karşı saat dörtte Erenköy'deki köşk de aranır ve 96 adet dosya alınarak götürülür.Bu kitapta Paşa gazete ile olan münakaşaları baskın gecesindeki ve sonraki olayları kendisine yapılmak istenen suikasti anlatmaktadır.5. KİTAPKÜRT MESELESİ"İki Halkı Çarpıştıran Haindir"Kazım Karabekir Paşa Kürt meselesi için şöyle diyor:'Bizi parçalayarak yutmak isteyen dış kuvvetler kürtlük akımını da öteden beri yayıyorlardı.Düşmanlarımız büyük Ermenistan'ı kurmaya çalışıyor. Buralarda ise en ziyade Kürt kardeşlerimiz oturmaktadırlar.Kürt istiklali diye çalışanlar düşmanlarımızdır. Maksatları Kürtleri bizden ayırdıktan sonra Ermenistan yapmaktır. Kürtleri mahvedeceklerdir.Bunun için Türk ve Kürt kardeşler bu felakete meydan vermeyiniz.Kürtlük istiklaline matuf fakat muvaffakiyetini kolaylaştırmak için işe dini mahiyet verilmişti.Bütün İstiklal Harbi boyunca sükunetini temin ettiğim Kürtlük feci bir sona gidiyordu.'Paşa'nın isyanlarla ilgili görüşleri Kürtler hakkındaki düşünceleri Kürt aşiretleri ve liderleri hakkındaki gizli raporlar Paşa'nın CHP'deki Kürtler ile ilgili mücadeleleri bu kitap ile gün yüzüne çıkıyor.6. KİTAPHAYATIMKazım Karabekir Paşa'nın eserleri her ne kadar kendi hatıraları olsa da yazılış ve hazırlanış şekliyle Paşa'nın olayların içinde bulunması ve tarihi bir misyonu olması münasebetiyle eserleri birer tarih hazinesidir.Dün okunuyordu bugün de okunuyor yarın da okunacak. Cumhuriyet tarihimizin kuruluş yıllarını bilmek isteyenler hiç bir zaman bu eserleri ellerinden bırakamayacaklar.Karabekir Paşa'nın şuan elinizde tuttuğunuz bu eseri bütün eserlerinin öncesi yani Paşa'nın çocukluk döneminden başlayıp gençlik dönemiyle devam eden İttihat ve Terakki Cemiyeti isimli eserine gelene kadar ki dönemi anlattığı bölümüdür.Bir tarihin başlangıcını bir büyük insanın doğuşunu eserlerinden istifade ettiğiniz Kazım Karabekir Paşa'nın çocukluk ve gençliğini 'Hayatım' da okuyacaksınız.Karabekir Paşa şunları söylemektedir;"Herkesin hayatı mükemmel bir tarih parçasıdır. Hele çocukların ibret alacağı güzel bir kitaptır. Şahsının ehemmiyetine göre böyle bir kitap bütün vatan evlatlarının da istifade edebileceği hakiki bir rehber olabilir. Ne idik ne olduk? Mutlaka bilinmelidir."7. KİTAPİTTİHAT VE TERAKKİ CAMİYETİ"1896-1909"Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşünün son yılları ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin doğuşu teşkilatlanması padişaha yapılan suikast girişimi...Balkanlardaki karışıklıklar isyanlar çete ve komitecilerle mücadeleler çarpışmalar...Abdülhamit'i devirerek istibdat idaresini kaldırmak ve meşrutiyeti ilan etmek gayesiyle kurulan sonradan adını İttihat ve Terakki olarak değiştiren gizli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşu Selanik Manastır ve çevresinde teşkilatlanması gizli tahlif merasimleri...Karabekir Paşa İttihat Terakki Cemiyeti için şunları söylemektedir;"İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.Onu sarsan solduran; kendi tarihi adıyla İttihat ve Terakki fırkacılık hayatına atılması ve kendi kendini aşındırması olmuştur.Cemiyetin bir uzvu sıfatıyla onun bu vaziyete düşmemesi için ben çok uğraştım; fakat cemiyetin bünyesine yapışan tufeyliler hazıra konmak için o eski feragat sahibi başları nabız tutmak sanatıyla hırs ve istibdat çukuruna sürüklediler."Kazım Karabekir Paşa'nın kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş evresi ve faaliyetleri...8. KİTAPERMENİLERİN YAPTIĞI SOYKIRIM"1917-1920 Arasında Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Mezalimi"Sinsi ve acımasız yöntemlerle dünyanın tüm zenginliklerine hakim olma arzusundaki egemen güçlerin tehdit ve baskıları altındayız. Yüzyılımıza damgasını vuran bu Yeni Dünya Düzeni'nde Türkiye'nin büyük öneme sahip ülkelerden biri olduğunu bütün dünya biliyor. Peki bu egemen güçlerin tarihimizden esinlenerek kendi lehlerine kaşıdıkları ve ruhumuzu kanattıkları yalan-dolanlarını ne kadar ve ne ölçüde dünyaya duyurabiliyoruz. Gerçek suçluların katliamlarını tozlu raflardan çıkarıp da neden hala kendimizi bu uydurma suçluluk kompleksinden kurtaramıyoruz.Herkes de biliyor ki artık tüm dünya ülkelerine zorla kabul ettirilme noktasına gelen bu Ermeni soykırımı iddiaları tamamen yalan. Bu yalan yalnız egemen güçlerin soğuk işgallerinin bir parçası. Buna en güzel cevabı verecek kişi de; bu uluslararası komplonun oyununa gelen katledildiklerini iddia ettikleri yakın tarihimizde Rusların ve Avrupa'nın itelemesiyle asıl kanlı işgali gerçekleştiren sözde masum ama yıllarca huzur içinde topraklarımızda barındırdığımız bir kısım Ermenilerin bir zamanlar korkulu rüyası olan Kazım Karabekir...O bu kitapta belgelerini fotoğraflarıyla konuşturuyor ve diyor ki: "Türkler kesiyor öldürüyor diye şayialar çıkıyor; ben size beyan ederim ki bu doğru değildir!"9. KİTAPMİLLİ MÜCADELE'DE İTTİHAT VE TERAKKİ ERKANI VE ENVER PAŞAEnver Paşa Harb-i Umumi'den mağlup çıkılması üzerine Berlin'e kaçmak zorunda kalmıştı.Buradan Rusya'ya geçen Paşa Moskova'da İngiliz emperyalizmine karşı birlikte mücadele etmek için Sovyet devlet adamları ile görüşerek onlardan Anadolu hareketine silah yardımı yapmalarını istedi.Rusya'nın desteğiyle kurulan İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adlı cemiyetin başına geçerek Anadolu'da şubeler açmak istedi ve 1920 Eylül'ünde gerçekleşen Doğu Halkları Kongresi'ne katıldı.Bir ara Berlin'e döndüyse de fazla kalmayarak yine Moskova'ya geldi ve Ankara hükümetinin temsilcisi ile görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazarak hakkındaki söylentileri ve Anadolu hareketinin başına geçeceği iddialarını yalanladı; fakat Yunan saldırısının başlaması ile Anadolu'ya geçme fikriyle Batum'a geldi.Bütün bu gelişmeler olurken Anadolu'da gözle görülecek bazı faaliyetler belirdi: Trabzon'da Enver Paşa'ya taraftarlığı ile bilinen Yahya Kahya mahkum ve kaçaklardan oluşan bir tabur meydana getirerek başına buyruk bazı işler yapmaya ve Enver'in yakında döneceğini açıkça telaffuz etmeye başladı.Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkanının Milli Mücadeledeki faaliyetlerine dair ilk elden bilgi belge ve anılar veren eser İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Nizamnamesi Halk Şuralar Fırkası Programı ve Meclis tarafından Kahya Yahya olayını incelemek üzere Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi başkanlığında oluşturulan tahkik heyetinin raporu gibi çok önemli belgeleri de içermektedir.10. KİTAPCHP'DEKİ BÜYÜK KAVGA"Ben Hain Miyim?"Kazım Karabekir Paşa'nın bu eseri de yakın tarihimizde bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir dönemi gün ışığına çıkarıyor.Bu eser CHP grubundaki iç kavgaları tartışmaları ve Kazım Karabekir'e büyük saldırıları yaşanan tartışmalı olayları aydınlatıyor.Ve yine bu kitapta 1939 ve 1944 yılları arasında yani II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında ve en ateşli dönemlerinde CHP grubundaki tartışmaları Türkiye'de ilk defa gün ışığına çıkarmaktadır.Bu eserin iki önemli tarafı var...Birincisi Türkiye'de ilk defa CHP Grup tartışmaları yayınlanıyor ve grup tartışmalarındaki iç kavgalar ve Karabekir Paşa'ya saldırılar gün yüzüne çıkıyor.İkincisi ise II. Dünya Savaşı'na Türkiye neden girmedi İsmet İnönü faktörü resmi tarihte öğretildiği gibi gerçekten savaşa girilmemesinde önemli miydi sorusuna cevap veriyor.Parti grubunda kimler savaşa girme taraftarıydı ve kimler karşıydı. Savaşla ilgili görüşler ileriye yönelik düşünceler ne derece doğru ne derece yanlıştı.Bu eseri okuduktan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.Hem de gerçek kaynağından...

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2019
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat13,5 x 21
ISBN-106055417451
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı3416
Benzer Ürünler
İnsanlığın Medeniyet Destanı
%30
195,00 TL
136,50 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 1
%33
240,00 TL
160,80 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Anahatlarıyla Dinler Tarihi
%33
235,00 TL
157,45 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Bizans Tarihi
%26
210,00 TL
155,40 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Devlet-i Aliyye
%34
250,00 TL
165,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Devlet-i Aliyye IV
%34
260,00 TL
171,60 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Erzurum Fatihi Abdurrahman Gazi
%40
100,00 TL
60,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Kazım Karabekir ve İstihbarat
%24
70,00 TL
53,20 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.